Jungle İstanbul

Jungle İstanbul

AVM içerisinde mini bir hayvanat bahçesi konseptinden yola çıkılarak hazırlanan proje, tropik sürüngenler evi ve akvaryum bölümlerinin yanı sıra çeşitli kuşlar, lemurlar ve maymunlarla bir bütünlük içinde planlanmıştır. 2015 yılının Temmuz ayında kapıları WildPark Vialand olarak açılmış, 2016 yılının başlarında Jungle İstanbul olmuştur.

Yukarı